Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu lasyZielona księga Komisji „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”

Lena Ek: ważne, aby dyskutować na temat przyszłości lasów w Unii. Mają one dużą wartość historyczną, ekonomiczną i rekreacyjną. 42% powierzchni Europy to lasy. 10% PKB pochodzi z lasów. Już teraz możemy zauważyć w Europie, że wzrost temperatur ma negatywny wpływ na lasy. Mamy konkretne zmiany takie jak migracja ptaków i innych zwierząt bardziej na północ, większa ilość owadów tak na północy jak i na południu Europy, liczne pożary lasów. Szczególnie pożary lasów są problemem w państwach na południu Unii Europejskiej. Zielona Księga ma na celu dostosowanie lasów do zmian klimatycznych. Wiedza o lasach i ich problemach nie jest wystarczająca. Na Konferencji Klimatycznej w Cancun, tematyka leśna będzie dość ważną kwestią. Musimy się przygotować na dyskusję na forum ONZ.

Las - nie tylko drzewa

Las – nie tylko drzewa

Ekonomiczna wartość lasów to nie tylko PKB. Jest to także narzędzie regionalnego rozwoju. Trzeba zbalansować kwestie ochrony lasów z własnościowymi. Z punktu widzenia komisji ITRE na lasy należy spojrzeć przez pryzmat europejskiego przemysłu.

Lamberts: im mniej zróżnicowania środowiskowego tym bardziej zagrożone są lasy. Plan działania w kwestii lasów i inne inicjatywy trzeba by spojrzeć jak one wywiązują się ze swojej roli.

Komisja Europejska: Strategia Leśna i Plan Działania Leśnego oraz Biała Księga Przystosowania do Ochrony Klimatu zajmują się lasami od strony zmian klimatycznych. Zielona Księga pokazuje, jaki jest stan lasów europejskich oraz dostępne narzędzia do ich ochrony. Zaczyna to także debatę czy jesteśmy przygotowani do zmian klimatycznych i innych wpływów na lasy. Komisja otrzymała już 261 opinii od różnych zainteresowanych stron.

Marcinkiewicz: Lasy kształtują warunki życia i pochłaniają duże ilości CO2. Trzeba zbalansować ich pożytek klimatyczny i zastosowanie w innych dziedzinach. Bardzo ważna jest właściwa gospodarka leśna. Właściwie prowadzona gospodarka gwarantuje czystą wodę i ochronę siedlisk ludzkich. Kompetencje w zakresie gospodarki leśnej powinny pozostać w gestii państw członkowskich, ale idea UE jest ważna. Niezbędna będzie dyskusja w celu wyszukania wspólnych mechanizmów zarządzania lasami

Ek: Z klimatycznego punktu widzenia lasy są alternatywą energetyczną. Chronią nas przed szkodliwym gazom, które są 20-25% gorsze, niż CO2. Są one niezwykle ważne w kwestii ochronny środowiska. Jeśli uda się określić międzynarodowy sposób zarządzania lasami to zapobiegnie to wzrostowi emisji CO2 w ciągu najbliższych lat.